IPZ一391天海翼在线播放

IPZ一391天海翼在线播放

羌活、独活,其苦辛而微温者乎。 藏之,入官不惧,利见大官,宜婚市。

肝实则癃闭;虚则遗尿。皮煮汁,止血痢、渴。

一年者,半月可安。 琉璃、玛瑙、玉石,以此灰埋之,【主治】白癜风、疡风,重淋取汁,和醋敷之。

仙经以醯、蜜及猪肪、牡荆、酒辈炼至柔软,服之成仙,亦以合水银作丹砂。今人鞭春时,庶民争取牛土,云宜蚕;取土撒檐下,云辟蚰蜒。

《岭表录异》云∶五岭内富州、宾州、澄州、涪县,江溪河皆产金。磨刀水调服一钱,小儿五分。

时珍曰∶古文钱,但得五百年之外者即可用,而唐高祖所铸开元通宝,得轻重大小之中,尤为古今所重。今医家多误以此为自然铜,市中所货往往是此,而自然铜用须火,此乃畏火,不必形色,只此可辨也。

Leave a Reply